کتاب Longman Common Errors رایگان

  • کتاب Longman Common Errors رایگان

کتاب Longman Common Errors رایگان

راهنمای بسیار خوبی برای زبان آموزان و هم برای مدرسین زبان انگلیسی است

رایگان
  • ماژول:آکادمیک
  • درک پیشرفته گوش دادن: توسعه مهارت های شنیداری و یادداشت برداریSpeaking Listening
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات
  • کتاب آموزشی

کتاب Longman Dictionary of Common Errors راهنمای بسیار خوبی هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسین زبان انگلیسی است که بصورت ساده و با ذکر مثال (جمله غلط و جمله درست) مشکلات رایج در زبان انگلیسی را برطرف میکند. این کتاب شامل کلمات و عباراتی که معمولا برای زبان آموزان زبان انگلیسی مشکل ایجاد میکنند میباشد. برای استفاده راحتتر مطالب بصورت الفبایی چیده شده اند. همچنین این کتاب بیشتر مناسب برای زبان آموزان دارای سطح متوسط و بالاتر توضیه میشود. این کتاب را از وبسایت اقای کدنویس رایگان دانلود کنید

ارسال خبرنامه ی مستر کدر