کتاب common mistakes at PET - اشتباهات رایج در ازمون PET

  • کتاب common mistakes at PET - اشتباهات رایج در ازمون PET

کتاب common mistakes at PET - اشتباهات رایج در ازمون PET

کتاب اشتباهات رایج در آزمون PET

رایگان
  • رفع مشکلات ازمون PET
  • خودآموزی
  • رفع اشتباهات شنیداری ، گفتاری ، نوشتاری ، خواندن

زبان آموزان را با اشتباهات رایج و متداولی که در آزمون پت PET وجود دارد، آشنا می کند. اشتباهاتی که ممکن است شما هم برای انجام تمرینات آمادگی آزمون پت با آن مواجه شوید. اگر این مجموعه را با دقت مطالعه کنید و مطالب آن را بخاطر بسپارید، کمتر دچار مشکل و اشتباه خواهید شد، زیرا این مجموعه ترفند و تکنیک های لازم را برای آزمون پت، جهت آمادگی کامل آموزش خواهد داد.

ارسال خبرنامه ی مستر کدر