کتاب common mistakes at CPE - اشتباهات رایج در ازمون CPE

  • کتاب common mistakes at CPE - اشتباهات رایج در ازمون CPE

کتاب common mistakes at CPE - اشتباهات رایج در ازمون CPE

کتاب اشتباهات رایج در آزمون CPE

رایگان
  • رفع مشکلات ازمون CPE
  • خودآموزی
  • رفع اشتباهات شنیداری ، گفتاری ، نوشتاری ، خواندن

این آزمون به منظور سنجش سطح توانمندی افراد در پیشرفته ترین سطح ممکن برگزار می گردد. آزمون CPE نیازمند دانش فوق العاده در زبان انگلیسی است و فقط زبان آموزان پیشرفته هستند که می‌توانند حداکثر نمره را در این آزمون کسب کنند. در کتاب Common Mistakes at CPE که بر اساس تجزیه و تحلیل هزاران نمونه تست واقعی تنظیم شده است شما می توانید با اشتباهات رایج زبان آموزان در آزمون CPE آشنا شده و طبیعتا آنها را مرتکب نشوید. این کتاب بی نظیر یک مبنع خودآموز فوق العاده خواهد بود و کمک می کند تا شما بتوانید از اشتباهات رایج زبان آموزانی که در آزمون CPE شرکت می کنند خودداری کنید.

ارسال خبرنامه ی مستر کدر