کتاب Comprehension orale 2 B1

  • کتاب Comprehension orale 2 B1

کتاب Comprehension orale 2 B1

کتاب Comprehension orale 2 B1 برای تقویت مهارت گفتاری در زبان فرانسوی است

رایگان
  • ماژول:آکادمیک
  • درک پیشرفته مکالمه : توسعه مهارت های گفتاری و یادداشت برداری Speaking
  • بزرگسال
  • کتاب آموزشی

کتاب Comprehension orale 2 B1 برای تقویت مهارت گفتاری در زبان فرانسوی است که با افتخار بصورت رایگان در خدمت شما زبان فرانسوی آموزان گرامی از کتابخانه آقای کد نویس قرار گرفته است

ارسال خبرنامه ی مستر کدر