کتاب Comprehension orale 1 A1-A2

  • کتاب Comprehension orale 1 A1-A2

کتاب Comprehension orale 1 A1-A2

کتاب Comprehension orale 1 A1-A2 برای تقویت مهارت گفتاری در زبان فرانسوی است

رایگان
  • ماژول:آکادمیک
  • درک پیشرفته مکالمه : توسعه مهارت های گفتاری و یادداشت برداری
  • بزرگسال
  • کتاب آموزشی

کتاب Comprehension orale 1 A1-A2 برای تقویت مهارت گفتاری در زبان فرانسوی است که با افتخار بصورت رایگان در خدمت شما زبان فرانسوی آموزان گرامی از کتابخانه آقای کد نویس قرار گرفته است

ارسال خبرنامه ی مستر کدر